Giấy chứng nhận độc thân ( công hàm độc thân)

 


Nếu quý vị là công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân (có thẻ xanh), và quý vị muốn đi Việt Nam để lập gia đình với công dân Việt Nam, quý vị sẽ cần phải có công hàm độc thân trước khi đi Việt Nam để lập gia đình.

 

Văn phòng chúng tôi có thể giúp quý vị hoàn tất hồ sơ đầy đủ để nộp đơn chứng nhận độc thân với tổng chi phí là $300 (với thêm phí bổ sung $100 cho mỗi trường hợp ly dị quý vị đã từng có). Phí tổn này sẽ được đóng khi tất cả bộ hồ sơ được đầy đủ và nộp lên văn phòng chúng tôi.

 

Xin vui lòng coi lại danh sách giấy tờ cần thiết và thông tin cho công dân Mỹ (hoặc người có thẻ xanh) và người hôn thê của quý vị tại Việt Nam.


Back to services list