Bản đồ

Chỉ dẫn đường đến văn phòng

Văn phòng đặt trên đường chính Arlington Blvd (US Route 50) ở Falls Church, Seven Corner, tiểu bang Virginia. Chúng tôi ở cùng tòa nhà với công ty du lịch NTN. Văn phòng chúng tôi ở tầng hai phòng 204. Chúng tôi cách trung tâm thương mại Eden khu Seven Corners khoảng 1.25 miles 1.9km)


Địa chỉ văn phòng

Trụ sở: 6500 Arlington Blvd, Suite 204
Falls Church, VA 22042 USA

Liên lạc miễn phí : (877) 787-2474
Phone: (703) 534-9887
Fax: (703) 534-5682

Thư điện tử: usaisg@yahoo.com

Chi nhánh : 8130 Boone Blvd, Suite 240
Vienna, VA 22182 USA

Phone: (703) 288-3003
usaisg@yahoo.com

Xin làm ơn gọi đến chúng tôi để biết thêm chi tiết cách đến văn phòng.


Giờ làm việc:
Thứ hai tới thứ sáu 10AM dến 6PM
Thứ bảy và chủ nhật 12PM dến 5PM (xin vui lòng hẹn nếu có thể)


Số điện thoại liên lạc thường trực: 703-928-3000 xin hỏi Thái Nguyễn