Bảo lãnh vợ/chồng và con cái (dành cho trẻ em ở ngoài Mỹ)

Chương trình này dành cho quý vị có thẻ xanh hay công dân Mỹ muốn bảo lãnh vợ/chồng và con cái ở nước ngòai. Quý vị cần phải đã hoàn tất việc lập gia đình, và văn phòng chúng tôi sẽ chuẩn bị các thủ tục giấy tờ cần thiết để giúp quý vị đưa người nhà qua Mỹ theo diện này. Xin vui lòng chú ý, mỗi con cái của quý vị với các hôn nhân trước có thể cùng bảo lãnh trong trường hợp trên, nhưng phải đóng riêng phí tổn cho các con cái riêng này. Chỉ những trẻ em hiên đang dưới 18 tuổi vào ngày cưới có thể đi cùng với người (vợ/chồng) được bảo lãnh.

 

Thời gian để hoàn thành các thủ tục khác nhau tùy theo mỗi nơi quý vị đang sinh sống, và phụ thuộc vào việc quý vị hiện là công dân hay đang giữ thẻ xanh. Nói chung, thời gian hoàn tất bão lãnh cho công dân Mỹ để người cùng già đình có thể sang Mỹ là 12-18 tháng. Thời gian hoàn tất thủ tục cho người có thẻ xanh có thể mất từ 3.5 đến 5 năm.

 

Văn phòng chúng tôi có thể giúp quý vị hoàn tất việc nộp đơn bảo lãnh vợ/chồng với tổng lệ phí là $1500, phí này bao gồm dịch vụ phí và phí nộp đơn sở di trú Mỹ cho vợ/chồng quý vị. Phí này sẽ được trả làm hai phần: Tổng số $1000 phí đặt cọc lúc quá trình giấy tờ bắt đầu. Phí này đã kể cả phí đơn bảo lãnh của sở di trú. Phí $500 còn lại sẽ cần phải nộp khi cục quản lý Visa quốc gia bắt đầu quá trình gửi hồ sơ ra nước ngòai để phỏng vấn.

 

Xin vui lòng coi danh sách giấy tờ cần thiết để bắt đầu quá trình bảo lãnh.


Back to services list