Removal of Conditions (ten year greencard)

Nếu quý vị đã có thẻ xanh tạm thời hai năm, hiện đang có chồng hoặc vợ là công dân Mỹ và thẻ xanh của quý vị hết hạn trong 3-5 tháng tới, thì quý vị nên nộp đơn và các giấy tờ chứng minh tài chính và đám cưới để được lấy thẻ xanh 10 năm. Chúng tôi có thể giúp quý vị trong việc này với việc giúp điền đơn và bổ sung/tư vấn về các giấy tờ cần thiết để quý vị có thể ở nước Mỹ hợp pháp, trong khi đang chờ đợi được cấp thẻ xanh dài hạn hay chờ phỏng vấn. Thời gian của quá trình này khác nhau tùy theo từng tiểu bang (thường kéo dài từ 12-16 tháng từ ngày nộp đơn.) Nếu không có gì thay đổi, thì có thể quý vị sẽ không cần phải đi phỏng vấn cho thẻ xanh dài hạn, trừ phi giấy tờ và đơn của quý vị không đầy đủ hoặc thiếu.

Văn phòng chúng tôi sẽ giúp quý vị điền đầy đủ các giấy tờ cần thiết và tư vấn các giấy tờ bổ sung với một tổng số phí là $800 dành cho người nộp đơn lấy thẻ xanh dài hạn, phí này đã bao gồm dịch vụ phí và phí đóng cho sở di trú Mỹ (USCIS) để lấy thẻ xanh, và phí cho lấy vân tay. Tất cả phí trên sẽ được đóng cho sở di trú Mỹ sau khi giấy tờ và đơn của quý vị đầy đủ.

Nếu như quý vị có con cái cần nộp đơn cho thẻ xanh cùng với quý vị, và nếu con quý vị dưới 16 tuổi thì tổng số phí cho mỗi đứa trẻ là $200. Nếu con quý vị trên 16 tuổi thì tổng số phí cho mỗi người là $800.

Xin vui lòng xem lại chi tiết những giấy tờ cần thiết sẽ phải nộp cho Sở di trú Mỹ và những đơn cần thiết phải điền ở đây.


Back to services list