Nộp đơn cho thẻ xanh ( dành cho vợ/chồng/con cái đang ở Mỹ)

Nếu quý vị là công dân Mỹ và vợ/chồng hay con cái quý vị đang có visa tạm thời (Sinh viên, du lịch, đi làm, v.v) hay quý vị muốn lập gia đình với người có visa tạm thời này để bảo lành họ có thể ở lại nước Mỹ có thẻ xanh và giấy phép làm việc, chương trình Một Bước Thay Đổi của chúng tôi sẽ giúp quý vị chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để người nhà của mình có thể ở lại hợp pháp và đợi phỏng vấn lấy thẻ xanh. Thời gian của việc nộp đơn khác nhau tùy theo tiểu bang (thường là 12-16 tháng từ ngày nộp đơn).

 

Văn phòng chúng tôi có thể giúp quý vị điền đơn một cách đầy đủ với tổng chi phí là $2500 cho vợ/ chồng của quý vị, phí này đã bao gồm dịch vụ phí, và phí nộp đơn cho sở Di Trú để bảo lãnh thân nhân, phí thẻ xanh, phí đóng vân tay, phí để lấy giấy tờ để có thể đi ra ngoài nước Mỹ và quay lại hợp pháp, và phí cho giấy phép đi làm. Phí này sẽ cần đóng khi chúng tôi nộp toàn bộ hồ sơ cho sở Di Trú. Nếu như quý vị có con cái cần nộp đơn chung trong quá trình này, chi phí cho con cái dưới 16 tuổi là $2000 bao gồm tất cả các phí đã nói ở trên. Nếu con cái trên 16 tuổi, tổng số phí mỗi người cho toàn bộ các phí noi trên là $2500.

 

Để hoàn tất quá trình này, quý vị cần phải tự đi khám và trả chi phí khám sức khỏe của Sở Di Trú Mỹ. Quý vị cần làm điều này để hòan tất bộ hồ sơ nộp cho sở Di Trú. Theo luật định, mỗi cá nhân không phân biệt tuổi tác, cần phải được kiểm tra sức khỏe như trên, để nộp đơn lấy thẻ xanh.

 

Xin vui lòng coi lại danh sách những giấy tờ và coi chi tiết phí tổn ở tờ đính kèm, để được biết yêu cầu đầy đủ giấy tờ của người công dân Mỹ đứng ra bảo lãnh và người được bảo lãnh.

Back to services list