Bảo lãnh Hôn thê (dành cho hôn thê/con cái đang ở nước ngòai)

Chương trình này dành cho công dân Mỹ muốn bảo lãnh cho hôn thê và con cái đang ở nước ngoài. Quý vị cần phải có lễ đính hôn (ăn hỏi) đã tiến hành ở nước ngòai, và văn phòng chúng tôi sẽ giúp điền và nộp toàn bộ giấy tờ cần thiết để họ có thể đến Mỹ cùng quý vị lập gia đình, và xin thẻ xanh cho họ. Xin vui lòng chú ý chỉ con cái dưới 16 tuổi có thể đi cùng hôn thê của quý vị qua Mỹ, khi giấy tờ đã được phê chuẩn. Con cái trên 16 tuổi có thể sẽ gặp khó khăn khi xin thẻ xanh ở Mỹ.

 

Thời gian cần thiết để hoàn tất thủ tục khác nhau tùy theo tiểu bang. Nói chung, thời gian để chờ đợi cho công dân Mỹ bảo lãnh hôn thê để được phỏng vấn tại đại sứ quán mất khoảng 9-12 tháng. Văn phòng chúng tôi có thể cung cấp và giúp đỡ cho quý vị hoàn tất toàn bộ giấy tờ bảo lãnh hôn thê quý vị với tổng phí tổn là 1500, phí tổn này bao gồm dịch vụ phí và toàn bộ phí yêu cầu của sở Di Trú cho đơn bảo lãnh hôn thê.

 

Phí này sẽ được đóng theo hai giai đoạn: Phí đặt cọc $1000 cần được đóng khì quá trình giấy tờ bắt đầu. Phí này đã bao gồm phí nộp đơn bảo lãnh cho sở di trú Mỹ. Số tiền còn lại $500 sẽ phải đóng khi hôn thê của quý vị đã tới Mỹ để hoàn tất giấy tờ đãm cưới, và văn phòng bắt đầu nộp đơn cho hôn thê quý vị để lấy thẻ xanh và giấy đi làm. (Phí của sở di trú cho quá trình sau sẽ phải đóng riêng)

 

Xin vui lòng xem lại danh sách những giấy tờ cần thiết để có thể băt đầu chương trình bảo lãnh.


Back to services list