Gia hạn/ Thay đổi / Thêm thời gian Visa

 

**Xin vui lòng chú ý, nếu quý vị đã được cấp W-miễn thị thực visa I94, quý vị sẽ không được phép thay đổi visa hay gia hạn thời gian ở lại. Quý vị cần phải rời nước Mỹ trước khi hạn 90 ngày hết. Và nếu quý vị có J-1 visa mà có luật 2 năm đã quy định, quý vị phải quay lại nước của minh khi thời gian hai năm hết, hoặc quý vị phải nộp đơn vào trường hợp đặc biệt để được bỏ điều kiện 2 năm nói trên.**


 


Back to services list