Tất cả các trường hợp về giấy tờ đi làm hay qua theo diện Lao Động sẽ được tư vấn theo từng người qua luật sư riêng của chúng tôi là ông J. B Jennings, Esq (luật sư được phép của tòa án tối cao). Có vài cách để có thể xin thẻ xanh qua người chủ/công ty thuê quý vị làm việc hoặc để xin được đi làm ở Mỹ qua một công ty của Mỹ.

Luật sư Jennings đã tư vấn và đại diện cho quyền lợi di dân với 25 năm kinh nghiệm và được phép tư vấn luật di trú trên toàn thể 50 tiểu bang Mỹ. Trường hợp của quý vị và dịch vụ phí sẽ được xác nhận và đánh giá tùy theo mỗi tình huống và đòi hỏi của mỗi đơn riêng. Luật sư Jennings có thể đến đại diện cho quyền lợi của quý vị ở tại tiểu bang của quý vị nếu cần.

Xin vui lòng chuẩn bị và thông báo các giấy tờ liên quan cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt hẹn riêng tại văn phòng hoặc tư vấn qua phone trực tiếp với luật sư Jennings. Xin vui lòng gọi điện hoặc email văn phòng chúng tôi để lấy hẹn cần thiết.


Back to services list