Bảo lãnh bố/mẹ (ba má) (dành cho bố/mẹ ở nước ngoài)

Chương trình này dành cho quý vị là công dân Mỹ muốn bảo lãnh bố mẹ (ba/má) ở nước ngòai. Xin vui lòng chú ý, con cái không thể đi cùng với bố me quý vị lúc đã xin được visa. Bố/mẹ kế có thể cũng được bão lãnh nếu như đám cưới giữa hai người thực hiện trước khi quý vị (công dân Mỹ) đủ 18 tuổi. Đồng thời, quý vị không nên xin bảo lãnh khi quí vị chỉ có thẻ xanh, và đợi bổ sung hồ sơ khi quý vị có quyền công dân (vì hồ sơ này có thể sẽ bị từ chối).

 

Thời gian để hoàn thành các thủ tục khác nhau tùy theo mỗi nơi quý vị đang sinh sống. Nói chung, thời gian hoàn tất bão lãnh cho công dân Mỹ để có thể phỏng vấn ở đại sứ quán Mỹ là 12-14 tháng.

 

Văn phòng chúng tôi có thể giúp quý vị hoàn tất việc nộp đơn bảo lãnh bố mẹ với tổng lệ phí là $1200 cho mỗi người, phí này bao gồm dịch vụ phí và phí nộp đơn sở di trú Mỹ cho bảo lãnh bố mẹ. Phí này sẽ được trả làm hai phần: Tổng số $800 phí đặt cọc lúc quá trình giấy tờ bắt đầu. Phí này đã kể cả phí đơn bảo lãnh của sở di trú. Phí $400 còn lại sẽ cần phải nộp khi cục quản lý Visa quốc gia bắt đầu quá trình gửi hồ sơ ra nước ngòai để phỏng vấn (Lệ phí visa để nộp hồ sơ cho cục quản lý Visa quốc gia sẽ phải nộp riêng).

 

Xin vui lòng coi danh sách giấy tờ cần thiết để bắt đầu quá trình bảo lãnh.


Back to services list