Bảo lãnh vợ/chồng (dành cho vợ/chồng/con cái đang ở nước ngòai)

Chương trình này dành cho công dân Mỹ/người có thẻ xanh muốn bảo lãnh cho vợ/chồng/con cái đang ở nước ngoài. Quý vị cần phải đã lập gia đình với vợ/chồng ở nước ngòai, và văn phòng chúng tôi sẽ giúp điền và nộp toàn bộ giấy tờ cần thiết để họ có thể đến Mỹ với diện người có thẻ xanh. Xin vui lòng chú ý chỉ con cái của gia đình quý vị, cũng như con riêng có thể đi cùng trong bão lãnh, nhưng phải nộp thêm phí cho mỗi người. Chỉ con cái dưới 18 tuổi có thể đi theo diện trên.

 

Thời gian cần thiết để hoàn tất thủ tục khác nhau tùy theo tiểu bang và tùy thuộc vào quý vị có thẻ xanh hay quốc tịch . Nói chung, thời gian để chờ đợi cho công dân Mỹ bảo lãnh vợ chồng để được sang Mỹ mất khoảng 12-18 tháng. Thời gian cho người có thẻ xanh bảo lãnh mất khoảng 3.5-5 năm.

 

Văn phòng chúng tôi có thể cung cấp và giúp đỡ cho quý vị hoàn tất toàn bộ giấy tờ bảo lãnh vợ/chồng với tổng phí tổn là 1500, phí tổn này bao gồm dịch vụ phí và toàn bộ phí yêu cầu của sở Di Trú cho đơn bảo lãnh vợ/chồng. Phí này sẽ được đóng theo hai giai đoạn: Phí đặt cọc $1000 cần được đóng khì quá trình giấy tờ bắt đầu. Phí này đã bao gồm phí nộp đơn bảo lãnh cho sở di trú Mỹ. Số tiền còn lại $500 sẽ phải đóng khi cục quản lý Visa quốc gia bắt đầu quá trình gửi hồ sơ ra nước ngòai để phỏng vấn.

 

Xin vui lòng xem lại danh sách những giấy tờ cần thiết để có thể băt đầu chương trình bảo lãnh.

 

Back to services list