Visa Du Lịch

Quý vị có muốn gia đình hay người thân, bạn bè qua Mỹ từ 3-6 tháng? Văn phòng chúng tôi có thể cung cấp và giúp đỡ cho quý vị hoàn tất toàn bộ giấy tờ cần thiết. Visa du lịch không được đảm bảo chắc chắn bởi mỗi trường hợp đều phụ thuộc vào giấy tờ chứng minh ở nước ngoài để có thể làm chứng với đại sứ quán Mỹ là người xin visa sẽ quay lại Việt Nam sau khi kết thúc chuyến du lịch.

 

Tài sản ở nước ngoài, gia đình, công ty và việc làm mà người xin visa có sẽ rất cần trong việc chứng minh với tiếu chuẩn cấp visa của đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài (B1/B2 visa)

 

Văn phòng chúng tôi có thể cung cấp và giúp đỡ cho quý vị hoàn tất toàn bộ giấy tờ bảo lãnh vợ/chồng với tổng phí tổn là 400 cho mỗi người ($600 cho toàn bộ giấy tờ cho hai người). Mỗi cá nhân muốn xin visa được coi là một đơn riêng. Người xin visa phải tự xin hộ chiếu và nộp phí tổn phỏng vấn để có thể được phỏng vấn tại đại sứ quán Mỹ.

 

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi và xem danh sách những giấy tờ cần thiết để có thể băt đầu chương trình xin visa.

 

**Đặc biệt: trong thời gian này, văn phòng chúng tôi có chương trình hoàn lại dịch vụ phí xin visa của văn phòng. Nếu như quý vị lựa chọn dịch vụ của văn phòng chúng tôi và đã trả phí tổn xin visa nói trên, và vì một lý do nào đó người nhà/bạn bè quý vị bị từ chối visa tại đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, chúng tôi sẽ hoàn lại 50% phí tổn, khi quý vị đưa lá thư từ chối đến văn phòng để đề nghị lấy lại tiền.


Back to services list